Sme tu pre Vás, aby sme Vám pomohli ...

Pomáhame inšpirovať svet

Inšpirujme svet

Občianske združenie Inšpirujme svet venuje svoj čas, energiu, nápady, prostriedky deťom, mládeži a mladým rodinám. Zlepšujeme základné životné podmienky, vytvárame lepšie podmienky pre športový a kultúrny rozvoj detí ako u zdravých, tak aj u detí so zdravotným znevýhodnením. Svojou činnosťou a aktivitou sa pokúšame spájať a inšpirovať ľudí.

Pomáhame Vám