Ako Vám vieme pomocť

Milí priatelia, založili sme občianske združenie Inšpirujme svet. Týmto pokračujeme vo vytváraní lepších podmienok pre rozvoj detí a mládeže najmä zo sociálne znevýhodneného prostredia.