O nás

Milí priatelia, založili sme občianske združenie Inšpirujme svet. Týmto pokračujeme vo vytváraní lepších podmienok pre rozvoj detí a mládeže najmä zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pri tejto príležitosti sa chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojím časom, energiou, poskytnutou pomocou (potraviny, oblečenie, zdravotná starostlivosť, sprostredkovanie zamestnania pre rodičov týchto detí, atď.). Ani si neviete predstaviť, ako veľmi ste pomohli a akú radosť ste urobili. 

Občianske združenie Inšpirujme svet venuje svoj čas, energiu, nápady, prostriedky deťom, mládeži a mladým rodinám. Zlepšujeme základné životné podmienky, vytvárame lepšie podmienky pre športový a kultúrny rozvoj detí ako u zdravých, tak aj u detí so zdravotným znevýhodnením. Svojou činnosťou a aktivitou sa pokúsime spájať a inšpirovať ľudí.