Fotky 2021

Len vďaka všetkým našim podporovateľom ? vieme, takto po strechu naplniť naše ??? s pomocou pre sociálne slabšie rodinky a detičky s ťažkým životným príbehom.

Veľmi pekne ďakujeme manželom Zuzana Fazekas,Boris Fazekas, Deti vedia čo chcú, ktorí sa namiesto prijímania darov k svojmu jubileu rozhodli pomáhať. Finančný dar poslúži na rehabilitačný pobyt pre mladú slečnu. Veľké ĎAKUJEM patri aj Nábytok Mozaika, Andrea Vyzinkarova a Milan Horvath za darovaný nábytok a ponúknutú pomocnú ruku Kuchyne od Čvirika, DHZ Kostolný Sek pre deti, ktoré postihla rodinná tragédia. Ste príkladom pre tento svet.