Ako sme pomohli 2021

18.12.2021 Charitatívna Vianočná zbierka 
Zorganizovali sme charitatívnu Vianočnú zbierku - Pomôžte pripraviť štedré Vianoce pre deti s neľahkým životným príbehom.  

29.november.2021
Aj v dnešnej neľahkej dobe je dôležité nezabudnúť pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Ďakujeme za vašu podporu a veríme, že spoločne prinesieme úsmev pod vianočné stromčeky a sýtosť na vianočný stôl.

27. november 2021
Hračkami po strechu naložených áut smeruje do rodiniek, v ktorých hračky dostanú ďalšiu šancu na vykúzlenie úsmevu.

24. november 2021
Článok o Štatutárovi OZ Inšpirujme svet - Postrehli sme, že detí, mladých rodín, ktoré by potrebovali pomoc rapídne narastá

18. november 2021
Spoločne so spoločnosťou LYRECO sme sa rozhodli pomôcť tým, ktorí nám často pomáhajú napĺňať naše sny a v dnešnej náročnej dobe stoja v prvej línii Štedré dary sme odovzdali šurianskym hasičom a dobrovoľným hasičským zborom, šurianskym štátnym a mestským policajtom, zamestnancom šurianskej polikliniky a nemocnice v Nových Zámkoch, zamestnancom mesta Šurany a jeho príspevkových organizácii, zamestnancom šurianskych materských, základných a stredných škôl a ušlo sa aj našim nitrianskym priateľom z liečebno - výchovného sanatória ĎAKUJEME

15. november 2021
Vďaka pekárni KRAJEC sme potešili deti s ťažším životným osudom v okrese Nové Zámky, a so zvyškom sladkého pečiva a koláčmi sme pripravili raňajky pre žiakov strednej školy. Myšlienkou bolo byť príkladom pre mladé generácie, že by sme mali myslieť aj na druhých a šíriť dobro, ktoré je v našich silách. Ďakujeme za milé stretnutie s mladými a pevne veríme, že činnosť nášho OZ ich inšpirovala.

1. November 2021
Pomáhame aj cez šurianske hody a ďakujeme priateľom za plné pomoci rodinkám, ktoré jednoducho nemajú také šťastie

3.október 2021
Len vďaka všetkým našim podporovateľom vieme, takto po strechu naplniť naše s pomocou pre sociálne slabšie rodinky a detičky s ťažkým životným príbehom. Táto viac ako kilová pomoc nájde svojho adresáta aj vďaka pani Slažanskej z Palárikova. Sme vďační, že môžeme s potrebnými vecami prinášať na detské tváre aj úsmevy

12. september 2021
Veľmi pekne ďakujeme manželom Zuzana Fazekas, Boris Fazekas , Deti vedia čo chcú , ktorí sa namiesto prijímania darov k svojmu jubileu rozhodli pomáhať. Finančný dar poslúži na rehabilitačný pobyt pre mladú slečnu. Veľké ĎAKUJEM patri aj Nábytok Mozaika , Andrea Vyzinkarova a Milan Horvath za darovaný nábytok a ponúknutú pomocnú ruku Kuchyne od Čvirika , DHZ Kostolný Sek pre deti, ktoré postihla rodinná tragédia. Ste príkladom pre tento svet.

5. september 2021
Ďakujeme všetkým tento rok sme pomohli desiatkam a veríme, že budúcnosť je v našich deťoch - Ďakujeme všetkým ??? tento rok sme pomohli desiatkam ????? a veríme, že budúcnosť je v našich deťoch

2. September 2021
Zo ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, našim dlhoročným partnerom, farnosti Šurany a jednoducho každému, kto pomohol deťom z Nitrianskeho kraja začať nový školský rok s úsmevom na perách a s plnou školskou taškou

12. august 2021
Za touto štedrou nádielkou, ktorú nám dnes Marcel priviezol, stojí o.z. Inšpirujme svet a firma Lyreco Slovensko
Ďakujeme, aj vďaka vám robíme svet detí krajším!

28. júla 2021
Dňa 25. júla 2021 OZ Inšpirujme svet spojilo sily s Rímskokatolickou farnosťou sv. Štefana Prvomučeníka v Šuranoch, aby vytvorili výnimočnú nedeľu s inšpiratívnou osobnosťou, nitrianskym diecéznym biskupom Mons. Prof. ThDr. Viliamom Judákom PhD., pri príležitosti 100. výročia posvätenia Kaplnky Nepoškvrnenej Panny Márie pri rekreačnom areáli Tona Šurany. Štatutár OZ Mgr. Marcel Filaga požiadal pána biskupa o celebrovanie liturgickej slávnosti pri tejto príležitosti a pán biskup pozvanie prijal. Veľká vďaka patri pánovi dekanovi Mgr. Štefanovi Vícenovi PhD., ktorý sa pridal k organizovaniu tohto nádherného dňa.

Veľmi nás teší, že myšlienka nášho OZ spájať a inšpirovať ľudí sa naplnila. Veriaci z Kostolného Seku rozbehli prípravy, výzdobu a úpravy okolia Kaplnky, DHZ Kostolný Sek si zobral pod patronát elektrocentrálu na zabezpečenie ozvučenia sv. omše, mesto Šurany pomohlo s úpravou príjazdových ciest, DHZ Šurany sa postaral o zdravotný dohľad, Mestská polícia Šurany riadila dopravu a parkovanie, Policajný zbor mal na starosti bezpečnosť, Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej zapožičala bohoslužobné predmety, ZŠ SNP nám zverila pódium, Stredná Odborná Škola Gastronómie a služieb a Gymnázium Šurany nám poskytli lavičky. Kaplnku bolo potrebné vymaľovať a Anton Podbehlý z Dolného Ohaja sa chopil tejto úlohy. Studnička v zadnej časti kaplnky si zaslúži tiež pozornosť a opravu. História studničky je tajomná a okoloidúci si pri návšteve kaplnky môžu prečítať túto povesť. Pán dekan Štefan Vícen privítal hostí a veriacich, priblížil históriu kaplnky a jej vzniku. Liturgická slávnosť bola taktiež venovaná 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Šurianskej časti Kostolný Sek. Porozprával o histórii obce, ku ktorej patria aj významné
archeologické nálezy pochádzajúce až z doby bronzovej. Posolstvom slávnostnej sv. omše bolo pripomenúť dôležitosť slova dedovizeň, ktoré symbolizuje duchovné dedičstvo, historické povedomie a jeho hodnoty. V dnešnej dobe,
kedy sa tieto hodnoty strácajú, vyzdvihol horlivých veriacich stretávajúcich sa každomesačne pri modlitbách svätého ruženca v priestoroch kaplnky. Viera v Boha a úcta k Panne Márii sú vzácne poklady, ktoré sa oplatí uchovať a odovzdávať ďalej. Je teda našou povinnosťou mať aj toto miesto v úcte, starať sa oň, zveľaďovať ho a zachovať pre ďalšie generácie. Pán biskup vo svojej kázni upriamil pozornosť na vnútornú krásu, ktorú v tomto hektickom svete zanedbávame. Liečime vonkajšok a ignorujeme vnútro. Preto treba zmeniť predovšetkým svoje srdce a priznať svoju nedostatočnosť a biedu. Lebo ak priznáme svoj hriech, sme zachránení, pretože získavame odpustenie. Na konci svojej kázne zablahoželal ku krásnemu jubileu Kostolného Seku a vyzval nás všetkých, aby sme si vážili, zachovali a prehlbovali hodnoty, ktoré nám zanechali predchádzajúce generácie, na pleciach ktorých stojíme. Na konci liturgickej slávnosti organizátori poďakovali Mons. Viliamovi Judákovi za jeho účasť, ktorá mimoriadne pozdvihla a obohatila celé podujatie, a darovali mu na pamiatku cyklistický dres so symbolickým číslom 16, nakoľko 16. júla uplynulo 16 rokov od jeho biskupskej vysviacky. Popoludnie sme strávili cyklopúťou po sakrálnych objektoch. Peletón na čele s pánom biskupom vyštartoval od Farského kostola v Šuranoch, pokračoval návštevou kostola v Nitrianskom Hrádku a nového kostola v Kostolnom Seku. Nasledovala návšteva starého kostola v Kostolnom Seku a posledným sakrálnym miestom bol Filov kríž. Veriaci sa pri každej zastávke pomodlili desiatok ruženca. Veľmi nás potešila účasť približne 220 cyklistov všetkých vekových kategórií. Príjemná atmosféra a úsmevy na tvárach účastníkov svedčili o tom, že sa podujatie vydarilo a prinieslo duchovný zážitok všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili.
Poďakovanie patrí aj primátorovi mesta Ing. Marekovi Oremusovi, ktorý pozval vzácnych hostí na slávnostný obed. OZ inšpirujme svet venovalo časť slávnostného obeda detičkám zo slabšieho sociálneho prostredia.

26.júla 2021
Ľudia si našli šťastné miesto. Nič nie je krajšie, ako rozdávať šťastie mnohým ľuďom. V duchu tohto výroku L. v. Beethovena zorganizovalo občianske združenie Inšpirujme svet dňa 24.7.2021 v rekreačnom areáli Tona v Šuranoch kultúrno-spoločensko-zábavnú akciu s názvom Šťastné miesto – Happy Place. Podujatie začalo vystúpeniami štyroch škôl zo Šurian. Deti zo Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Materských škôl Mostná a MDŽ, a Cirkevnej základnej školy Žofie Bosniakovej sa od úvodu starali o zábavu tých najmenších zo Šurian a priľahlého okolia. Po anjelskom úvode prišla chvíľa na žiakov ZUŠ Jozefa Dömeho, ktorí sa prezentovali čertovsky dobrým hudobným predstavením. Čerešničkou na torte po Čertovskej muzike bolo vystúpenie kúzelníka Jara z Bratislavy. Jeho interaktívne vystúpenie vtiahlo deti do sveta mágie, čarov a kúziel. Všetky vekové kategórie ďalej zaujali aj ukážky zásahov
DHZ Šurany, DHZ Kostolný Sek a psovodov Okresného riaditeľstva policajného zboru z Nových Zámkov. Skvelým doplnkom celej akcie boli sprievodné aktivity. O nasmerovanie detí k zdravému životnému štýlu sa postarali žiaci Strednej odbornej školy gastronómie a služieb, ktorí predviedli svoje kulinárske zručnosti. Pracovníci Mestského kultúrneho strediska v Šuranoch zabávali deti maľovaním tváre, čítaním rozprávok a rôznymi súťažami. Okolie skrášľovala fotovýstava autorky Renáty Kozlíkovej s názvom 7 divov Šurian, ktorá bola inštalovaná pod záštitou Mestského kultúrneho strediska. Členovia včelárskeho zväzu umožnili deťom nahliadnuť do sveta včeličiek a predstavili včely ako malý zázrak prírody. O tom, že ovládať angličtinu je dnes veľmi dôležité, nás prišla presvedčiť učiteľka angličtiny a rodáčka z Írska Emma. Unikátom podujatia bola pojazdná knižnica, ktorú doplnila šiestimi knižnými titulmi Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika. Po obohatení duše kvalitnou knihou však dobre padne pohyb, čo mali pod palcom majster Slovenska Patrik Vlačuška a vicemajster Európy Tibor Špánik v stolnom tenise. Nielen deti, ale aj dospelí ich tak mohli vyzvať na súboj v krátkych zápasoch. Vyvrcholením dňa bol koncert rockovej kapely Zeus, na ktorom si všetci prítomní mohli schuti zaspievať a zatancovať. Je šťastie počuť bezstarostný detský smiech a toho si v tento deň užili všetci neúrekom.

Organizátori veria, že každý, kto v sobotu navštívil areál Tona, si našiel svoje šťastné miesto.
ĎAKUJEME
https://www.facebook.com/inspirujmesvet/videos/4021673104598257

25.júla 2021
Ďakujeme malým aj veľkým pomocníkom, dobrovoľným hasičským zborom zo Šurian a Kostolného Seku, Hasičskému a záchrannému zboru zo Šurian za zapožičanie techniky a množstvu úžasných dobrovoľníkov
Robiť svet krajším je to, čo nás napĺňa šťastím
TONA 2021

24. apríl 2021
Zdravím vás. Dnešná akcia medzi Bánovom a Suranmi pri železničnej trati dopadla nad moje očakávania. Zúčastnilo sa (ak som dobre počítala) 18 ľudí vrátane 3deti. Som veľmi milo prekvapená účasťou surancanov-13ludi. Zišla sa milá partia a v dobrej nálade sa nám za cca 4hodiny podarilo vyzbierať cca 160!!! vriec odpadu plus ďalšia obrovská kopa odpadu, ktory sa nedal napratat do vriec. Verím, že čoskoro pokračujeme Patrí Vám obrovská vdaka

20.apríl 2021
Krátka prezentácia fotiek ako sme pomohli a pomáhame, tam kde to potrebujú https://www.facebook.com/inspirujmesvet/videos/2860266267580883

8. apríl 2021
Elton John povedal, že deti sú neskutočne dôležité preto, lebo sú budúcnosťou sveta A presne takto to vnímame aj my v INŠPIRUJME SVET. Preto sme sa rozhodli pomôcť zamestnancom šurianskych materských škôl darom vo
forme ochranných respirátorov

4. Apríl
Ďakujeme za poskytnuté 2% z vašich daní . Každé jedno bude použité na podporu rodiniek s ťažkým životným osudom https://www.facebook.com/inspirujmesvet/videos/486214146085464

27. marec 2021
Tak, dnes sme zamakali. Neskutočné, čo človek dokáže vyhodiť a pritom je to odpad, ktorý vám zoberú od domu. Veľké ďakujem za pomoc Martina Hlavata a deti , Soni Svk , Bibi Mladšia , Marcel Filaga , ocinovi za odvoz a pani starostke z Lipovej za vrecia a odvoz odpadu.

21.marec 2021

Zbierame odpad v prírode, čistíme si svoje okolie 
https://www.facebook.com/inspirujmesvet/videos/256025442918423


13. marec 2021
Úžasní ľudia, úžasná myšlienka a výsledok 2 tony vyzbieraného odpadu Ďakujeme a veríme, že sme voči životnému prostrediu zodpovední
https://www.facebook.com/inspirujmesvet/videos/3922115694514296

12. marec 2021
Planétu Zem sme nezdedili od našich predkov, ale máme ju požičanú od našich detí. Dovoľte nám v mene OZ Inšpirujme svet úprimne poďakovať Mestskej polícii Šurany v súčinnosti s OR PZ Nové Zámky za proaktívny prístup a odvedenú prácu. Čierna skládka s nebezpečným odpadom bola do 24 hodín odstránená vinníkom. Veľmi pekne ďakujeme aj pánovi starostovi Úľan nad Žitavou Rudolf Frýželka za spoluprácu a ochotu pomôcť. Veľmi si vážime a oceňujeme prácu Vás všetkých, prajeme veľa úspechov a spokojných občanov.

10. marec 2021
V týchto dňoch pripravujeme plán ako na jar aspoň trošku pomôcť životnému prostrediu “Ďakujeme” hrdinovi, ktorý nám týmto pripravil medzi Šuranmi a Úľanmi nad Žitavou prácu navyše Veríme, že majiteľ odpadu sa k nám rád pridá a pomôže nielen s touto, ale aj s ostatnými čiernymi skládkami v okolí Životné prostredie máme požičané od našich detí

13.február 2021
Podporujeme projekt sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 Preto sme sa rozhodli podať pomocnú ruku všetkým tým, ktorí sa z rôznych príčin nedokážu zúčastniť digitálneho sčítania.

Ponúkame pomoc pri sčítaní seniorom, sociálne znevýhodneným rodinkám, ako aj všetkým tým zo ŠURIAN a okolia, ktorí potrebujú asistenciu pri digitálnom sčítaní. V prípade záujmu nás kontaktujte. Veríme, že spolu dokážeme prispieť k úspešnému priebehu sčítania

28. január 2021
Ďakujeme desiatkam darcom a úžasným ľuďom či organizáciam za finančnú pomoc rodine Polákových. Doposiaľ vyzbieraná suma istotne potešila našich blízkych priateľov a pomohla v náprave spôsobených škôd
Len vďaka vám všetkým sme schopní pomáhať

 

 
ĎAKUJEME ❤️